Posted on

अग्रीदोस्त धान उत्पादने

१ एकर धान करीता

अवस्थाप्रक्रिया
नर्सरी अवस्था – बिज प्रक्रियानर्सरीच्या आधी बियाण्यावर प्रक्रिया करताना 20 kg बियाण्यासाठी 100 gm Dekor + 7.5 ml Armor Gold + 10 ml Larvitox चे द्रावण करुण त्यात बियाणे चोळून घेणे.
नर्सरी अवस्था – रोप उगवायानंतर १० ते 15 दिवसात7.5 ml Armor Gold + 25 ml Amaze + 20 ml Finish L + 10 ml Larvitox ची 15 litre पाण्यात मिळवून फवारणी किंवा ड्रींनचिंग करावी.
रोपनी नंतरखता सोबत 1 kg Finish GP + 500 gm Tillar
पहली फवारणी – चापट पोटरी अवस्था 15 ते 20 दिवस120 Litre पाण्यात 150 ml Larvitox + 80 gm Armor Powder + 240 ml Amaze
दूसरी फवारणी – 40 ते 50 दिवस120 Litre पाण्यात 240 ml Prima + 150 ml Larvitox + 50 ml Armor Gold
तिसरी फवारणी (तुडतुड़ा लागल्यास) 85 ते 100 दिवस120 Litre पाण्यात 100 ml Superstim + 50 gm Hopstar + 50 ml Armor Gold+ 100 gm Armor Powder